INTEGRISANA CARINSKA TARIFA – CARINSKA TARIFA, ŠPEDICIJA, SPOLJNA TRGOVINA. BAZA PODATAKA ZA CARINSKI POSTUPAK, SPOLJNU TRGOVINU I ŠPEDICIJU SA ON-LINE PRAĆENJEM PREKO INTERNETA I DNEVNIM I MESEČNIM AŽURIRANJEM.

Ogromna baza podataka kojom upravlja jednostavan procesni softver. Sve što Vam je potrebno za spoljnu trgovinu i špediciju. (Windows – Linux – Internet).

(Integrisana Carinska tarifa, Bilateralni sporazumi, Fito-sanitarna kontrola, Veterinarsko-sanitarna kontrola, Trgovački nazivi roba, svi propisi, Komentar carinske tarife, Akcize, Carinski kontigenti, Carinski nadzor, izvozna carinska stopa, izvozne subvencije, Kontrola kvaliteta, Kontrola prometa, Napomene, PDV, Posebni oblici izvoza i uvoza, Pitanja i odgovori, Obavezne instrukcije Uprave Carina, Stručni tekstovi i komentari, Tarifiranje roba, Korisničke baze podataka, Bar-Code kopiranje u Microsoft Excel…)

Kompletna carinska tarifa sa svim instrumentima spoljnotrgovinskog prometa i carinskog postupka u jedinstvenoj procesnoj tabeli.

Uz svaku tarifnu oznaku i robu dato je sve što se na nju odnosi – svi postupci i procedure, kompletna opterećenja, svi propisi i propisani instrumenti…

 1. VELIKI KOMENTAR CARINSKE TARIFE PO HS-u u redakciji eksperata UPRAVE CARINA – sa slikama crtežima i šemama – SVETSKI I EVROPSKI STANDARD UKRŠTEN SA TARIFNIM OZNAKAMA NAŠE TARIFE I TRGOVAČKIM NAZIVIMA ROBA
 2. SVI PROPISI koji se primenjuju prilikom carinskog postupka i prilikom uvoza i izvoza roba SVI ZAKONI I PODZAKONSKI PROPISI PODZAKONSKI PROPISI VEZANI SU I UZ ZAKONE na osnovu kojih su doneti Carinski; Spoljnotrgovinski; Devizni; Poreski; Svi ostali koji se primenjuju prilikom uvoza i izvoza ….
 3. MOGUĆNOST UNOSA BAR KODOVA ROBA I POVEZIVANJE SA TARIFNIM OZNAKAMA I CARINSKIM POSTUPKOM IZRADA SOPSTVENIH BAZA PODATAKA I POVEZIVANJE SA STRANIM BAZAMA PODATAKA.
 4. VRHUNSKI SARADNICI IZ UPRAVE CARINA – PITANJA I ODGOVORI, INSTRUKCIJE, KOMENTARI, STRUČNI TEKSTOVI, KORISNE INFORMACIJE, KURSNA LISTA, ADRESE NADLEŽNIH ORGANA, CARINSKE ADMINISTRACIJE SVETA…
 5. SVEOBUHVATNO – KOMPLETNO TARIFIRANJE ROBA, IZRADA VIŠESTRUKIH KORISNIČKIH BAZA SA BAR KODOVIMA – KOMPLETNA PRIPREMA BAZA PODATAKA ZA MAGACIN – SARADNJA SA VELIKIM BAZAMA PODATAKA – XML STANDARD SVI PODACI ZA ELEKTRONSKI CARINSKI POSTUPAK UZ NAŠ PROGRAM CAR – Carinske isprave.
 6. EXPORT U Microsoft Excel, Microsoft Word… SVI OPERATIVNI SISTEMI – WINDOWS – LINUX EXPORT PODATAKA U NAŠ PROGRAM CAR – za elektronski carinski postupak.

Dnevna ažurnost ON-LINE. Uradite svoj posao brzo, efikasno i lako.

SVE NA JEDNOM MESTU - JEDNIM KLIKOM- Tarifna oznaka
- Naimenovanje
- Kompletno naimenovanje
- Engleski prevod naimenovanja
- Oblici - režimi izvoza
- Oblici - režimi uvoza
- Carinska stopa
- Izvozna carinska stopa
- Akcize
- Pdv – porez na dodatu vrednost
- Administrativne takse
- Indeksi – homologacije, atesti…
- Sertifikati
- Kontrola kvaliteta
- Kontrola prometa
- Prelevmani – posebne poljoprivredne dažbine
- Sezonske stope
- Carinski kontigenti
- Ex - naimenovanja
- Droge …

TRETMAN ROBE PO BILATERALNIM SPORAZUMIMA- Albanija
- Bosna i Hercegovina
- Bugarska
- Hrvatska
- Mađarska
- Makedonija
- Moldavija
- Rumunija
- Rusija …

Intermex ICT - Carinska Tarifa


 • 100%
  Jednostavnost korišćenja
 • 100%
  Kvalitet
 • 100%
  Brzina rada

NOVA CARINSKA TARIFA ZA 2015. GODINU

Nomenklatura Carinske tarife sa svim carinskim dažbinama, PDV-om, posebnim uslovima izvoza i uvoza i tranzita i svim drugim informacijama (obaveznog postupanja).

Tarifna oznaka, Naimenovanje, Jedinica mere, Stopa carine (PTS, CEFTA i Rusija), Sezonske stope, Prelevmani, Akciza, upozorenje u pogledu Veterinarsko-sanitarne kontrole, Fito-sanitarne kontrole, Kontrole kvaliteta i/ili Zdravstvene kontrole.

Propisi (CEFTA, Multilateralni i bilateralni sporazumi, Carinsko poslovanje, Spoljnotrgovinski promet, Devizno poslovanje, Porezi i dažbine, Upravno, prestupi i prekršaji), Trgovački nazivi roba, Obavezne instrukcije, Tekstovi sa sajta Uprave carina – Grupa za Taris, Komiteta za Harmonizovani sistem SCO, Sporazumi o  pridruživanju, Komentar Carinske tarife ...

Carinska tarifa - trgovački nazivi roba

Trgovački nazivi roba

Kompletna carinska tarifa

Kompletna carinska tarifa

Komentar carinske tarife

Komentar carinske tarife

Obavezne instrukcije Uprave Carina

Obavezne instrukcije Uprave Carina