Home
Novosti
Propisi
Pojmovi
Kursna lista
Tarifa
Pitanja i odgovori
Softver
Publikacije
Prodaja
Kontakt
O nama
Linkovi

 

POSEBNA NADLEŽNOST ODREĐENIH CARINARNICA

Članom 87. stav (3) Carinskog zakona („Službeni glasnik RS“, br. 73/2003, 61/05 i 85/05) propisano je da Direktor Uprave carina može odrediti pojedine carinarnice ili njihove organizacione jedinice za carinjenje određene robe i sprovođenje određenih postupaka, odnosno odrediti carinarnice ili njihove organizacione jedinice koje ne mogu cariniti određenu robu i sprovoditi određene postupke.

Rešenje o određivanju carinarnica i njihovih organizacionih jedinica za carinjenje određene robe objavljeno je u „Službenom glasniku RS“, br. 77/2006 od 15.09.2006. godine.

1. Carinska roba dopremljena i deklarisana carinarnici iz ove tačke, radi određivanja carinski dozvoljenog postupanja ili upotrebe, može se uvozno cariniti u određenoj carinskoj ispostavi te carinarnice, i to:

1) korišćena putnička i teretna motorna vozila:

- Carinarnica Beograd - Carinska ispostava Beograd i Carinski referat Luka (za nova motorna vozila);
- Carinarnica Vršac - Carinska ispostava Železnička stanica Vršac; 
- Carinarnica Kladovo - Carinska ispostava Kladovo;
- Carinarnica Zrenjanin - Carinska ispostava Zrenjanin;
- Carinarnica Kragujevac - Carinska ispostava Kragujevac i Carinska ispostava Jagodina;
- Carinarnica Šabac - Carinska ispostava Šabac;
- Carinarnica Niš - Carinski referat Železnička stanica Niš;
- Carinarnica Kraljevo - Carinska ispostava Kraljevo;
- Carinarnica Novi Sad - Carinska ispostava Luka i skladišta Novi Sad;
- Carinarnica Sombor - Carinska ispostava Sombor;
- Carinarnica Subotica - Carinska ispostava Železnička stanica Subotica.

Imajući u vidu odredbe ovog Rešenja, samo po sebi se nameće da se nova motorna vozila mogu cariniti u svim cariinskim ispostavama prema mestu stanovanja.

2) korišćena trajna dobra za ličnu upotrebu, koja uvoze pravna lica:

- Carinarnica Beograd - Carinska ispostava Luka Beograd.

3) građevinske i rudarske mašine:

- Carinarnica Beograd - Carinska ispostava Beogradski sajam.

4) cigarete, alkoholna pića i kafa:

- Carinarnica Beograd - Carinska ispostava Luka Beograd, Carinska ispostava Terminal Beograd i Carinska ispostava Železnička stanica;
- Carinarnica Kragujevac - Carinska ispostava Kragujevac i Carinska ispostava Jagodina;

5) nafta i naftni derivati u drumskom saobraćaju:

- Carinarnica Beograd - Carinska ispostava Luka Beograd, Carinska ispostava Pančevo, Carinska ispostava Aerodrom Beograd (uvoz za JAT i JP Aerodrom Beograd); 
- Carinarnica Vršac - Carinska ispostava Železnička stanica Vršac;
- Carinarnica Dimitrovgrad - Carinska ispostava Gradina;
- Carinarnica Zrenjanin - Carinska ispostava Zrenjanin i Carinska ispostava Kikinda;
- Carinarnica Kladovo - Carinska ispostava Kladovo i Carinska ispostava Prahovo;
- Carinarnica Kragujevac - Carinska ispostava Jagodina i Carinska ispostava Kragujevac;
- Carinarnica Kraljevo - Carinska ispostava Kruševac i Carinska ispostava Čačak;
- Carinarnica Niš - Carinska ispostava Zaječar, Carinska ispostava Leskovac, Carinska ispostava Terminal - Preševo i Carinski referat Železnička stanica Ćele kula - Niš;
- Carinarnica Novi Sad - Carinska ispostava Luka i skladišta Novi Sad;
- Carinarnica Sombor - Carinska ispostava Sombor;
- Carinarnica Subotica - Carinska ispostava Javna skladišta Subotica;
- Carinarnica Šabac - Carinska ispostava Valjevo, Carinska ispostava Sremska Mitrovica i Carinska ispostava Šabac.

          6) sveže, smrznuto i rashlađeno voće i povrće, kao i sveže cveće:

- Carinarnica Niš - Carinska ispostava Zaječar, Carinska ispostava Leskovac, Carinska ispostava Terminal - Preševo i Carinski referat Železnička stanica Ćele kula - Niš.

 

2. Roba široke potrošnje i tekstil koji se uvoze iz azijskih ili evroazijskih zemalja, sa kojima Uprava carina nema potpisan sporazum o carinskoj saradnji, odnosno ne raspolaže potrebnim podacima o carinskoj vrednosti, može se uvozno cariniti samo u sledećim carinarnicama:

- Carinarnica Beograd - Carinska ispostava Skladišta;
- Carinarnica Niš - Carinska ispostava Terminal - Niš;
- Carinarnica Novi Sad - Carinska ispostava Terminal - Šid.

 

3. Uvoz nafte i derivata nafte u drumskom saobraćaju može se vršiti samo preko sledećih graničnih prelaza, odnosno carinskih kontrolnih punktova:

- Carinska ispostava Batrovci;
- Carinska ispostava Bogojevo;
- Carinska ispostava Vatin;
- Carinska ispostava Gradina;
- Carinska ispostava Karataš; 
- Carinska ispostava Mali Zvornik;
- Carinska ispostava Preševo; 
- Carinska ispostava Srpska Crnja;
- Carinska ispostava Terminal - Horgoš; 
- Carinski kontrolni punk Gostun.

 

Home |Novosti |Propisi |Pojmovi |Carinska kursna lista |Tarifa |Pitanja i odgovori |Softver| Publikacije  Prodaja |Kontakt | O nama |Linkovi


Copyright © 2009 Intermex