Home
Novosti
Propisi
Pojmovi
Kursna lista
Tarifa
Pitanja i odgovori
Softver
Publikacije
Prodaja
Kontakt
O nama
Linkovi

 


 Pitanje

Gde se može saznati za koje je uvozne proizvode potreban atest. Može li se negde pronaći spisak ili je moguće saznati samo prema tarifnom broju, i kako saznati tarifni broj? Radi se o uvozu gasnih lemilica. Ne rade na struju, već za rad koriste sprej bocu od 200 ml. gasa.

 Odgovor

Da li je za neku robu prilikom uvoza potreba atest možete videti na osnovu oznaka uz robne režime:

1: Označava robu za čiji je izvoz odnosno uvoz potrebno pribaviti dozvolu odnosno odobrenje SAVEZNOG MINISTARSTVA ZDRAVLJA I SOCIJALNE POLITIKE, odnosno SAVEZNOG MINISTARSTVA POLJOPRIVREDE;

2: Označava robu koja predstavlja merila za čiji uvoz je potrebno pribaviti potvrdu SAVEZNOG ZAVODA ZA MERE I DRAGOCENE METALE;

3: Označava robu za čiji uvoz je potrebno pribaviti ispravu o usaglašenosti koji izdaje SAVEZNI ZAVOD ZA STANDARDIZACIJU ili organizacija koju taj zavod ovlasti.

4: Označava robu za čiji uvoz je potrebno pribaviti ispravu o HOMOLOGACIJI koju izdaje SAVEZNI ZAVOD ZA STANDARDIZACIJU.

U Vašem konkretnom slučaju nije potreban atest pri uvozu jer se Vaše pitanje odnosi na tarifni broj 8468.10 00 00 - Ručni plamenici na gas.

Predlažemo Vam da nabavite Intermex-ov softverski paket ICT.


 

Home |Novosti |Propisi |Pojmovi |Carinska kursna lista | Tarifa |Pitanja i odgovori |Softver Publikacije | Prodaja |Kontakt | O nama |Linkovi


Copyright © 2006 Intermex