Home
Novosti
Propisi
Pojmovi
Kursna lista
Tarifa
Pitanja i odgovori
Softver
Publikacije
Prodaja
Kontakt
O nama
Linkovi

 

 

PROPISI KOJI REGULIŠU SPOLJNU TRGOVINU ROBOM DVOJNE NAMENE

 

           Pod Kontrolisanom robom se podrazumeva: naoružanje, vojna oprema i roba dvostruke namene (roba koja može imati i civilnu i vojnu namenu).

PROPISI:

 ZAKON

 O SPOLJNOJ TRGOVINI NAORUŽANJEM, VOJNOM OPREMOM I ROBOM  DVOSTRUKE NAMENE

 

"Službeni list SCG", br. 7/2005, 8/2005

 

P R A V I L N I K

 o obavezama carinskih organa u spoljnoj trgovini naoružanjem, vojnom opremom i robom dvostruke namene

 

"Službeni glasnik RS", br. 67/2005

  

O D L U K A

 O UTVRĐIVANJU NACIONALNE KONTROLNE LISTE ROBE DVOSTRUKE NAMENE

 

"Službeni list SCG", br. 11/2005, 42/2005

   

O D L U K A

 O KRITERIJUMIMA ZA IZDAVANJE DOZVOLA ZA IZVOZ NAORUŽANJA, VOJNE OPREME I ROBE DVOSTRUKE NAMENE

 

"Službeni list SCG", broj 11/2005

   

P R A V I L N I K

 O NAČINU VOĐENJA REGISTRA LICA KOJA MOGU DA OBAVLJAJU SPOLJNU TRGOVINU KONTROLISANOM ROBOM

 

"Službeni list SCG", br. 12/2005,

"Službeni glasnik RS", br. 73/2006, 96/2007

 

P R A V I L N I K

 o obrascu zahteva za izdavanje dozvole, obrascu dozvole i drugim obrascima dokumenata koji prate spoljnu trgovinu kontrolisanom robom

 

"Službeni glasnik RS", br. 96/2007

 

 

 

Home | Novosti | Propisi |Pojmovi |Carinska kursna lista |Tarifa |Pitanja i odgovori |Softver Publikacije | Prodaja |Kontakt | O nama |Linkovi


Copyright © 2009 Intermex